Διαχειρίσου τον κατάλογό σου και τις παραγγελίες σου ηλεκτρονικά.

Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.Καταναλωτές

 1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp (www.Servioapp.com), μιας online πλατφόρμας που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «SERVIOAPP I.K.E.» και με τα εξής στοιχεία (αρ. ΓΕΜΗ:150484512000) με έδρα ΣΟΛΩΜΟΥ 5 ΤΚ: 30027 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διαχειριστή αυτής Χρήστο Π. Ευθυμίου. Κύριος τομέας ενασχόλησης της εταιρείας αποτελεί ο χώρος της εστίασης. Συγκεκριμένα, η Servioappapp λειτουργεί αποκλειστικά ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσα στους εγγεγραμμένους χρήστες της (Καταναλωτές) και στους συμβεβλημένους μαζί της χώρους μαζικής εστίασης (Καταστήματα), όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Servioappapp, μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής της, μεσολαβεί προκειμένου να διευκολύνει τους Καταναλωτές στο κομμάτι της παραγγελιοδοσίας ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προβολή και προώθηση των συμβεβλημένων μαζί της επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα) και των υπηρεσιών τους. Εν κατακλείδι η Servioappapp, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων χρηστών της (Καταναλωτών) και στην προστασία της υγείας τους, προσφέρει στους Καταναλωτές – εφόσον βρίσκονται εντός του Καταστήματος και με τη χρήση ειδικών κωδικών – τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής παραγγελίας, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμο χρόνο και εξασφαλίζοντας την προστασία της υγείας τους.

Προκειμένου να πλοηγηθείτε στην online πλατφόρμα της Servioappapp από τη συσκευή που διαθέτετε (πχ laptop, tablet, smartphone) και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο «Αποδέχομαι». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλώ μην πλοηγήστε και μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω της Servioapp.

H Servioapp διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης της παρούσας ιστοσελίδας/εφαρμογής και του περιεχομένου της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντάς σας σχετικά μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Οφείλετε πάντοτε να ελέγχετε προηγουμένως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον τις αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”, συνεχίζετε την πλοήγησή σας στην πλατφόρμα και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να απέχετε από την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Η Servioapp δεν προτίθεται να συγκεντρώσει προσωπικά δεδομένα λοιπών ανηλίκων. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μια τέτοια ενέργεια, η Servioapp ουδεμία ευθύνη φέρει προς τούτο. Για τον λόγο αυτό, η Servioapp προτρέπει όλα τα άτομα που έχουν την κηδεμονία ανηλίκων να ενημερώνουν τα ανήλικα τέκνα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Προσωπικών τους Δεδομένων όταν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Σημείωση: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

 1. Έννοιες και Ορισμοί

Σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ισχύουν τα παρακάτω:

(α) Servioapp (άλλως ιστοσελίδα/εφαρμογή/online πλατφόρμα): Ο διαδικτυακός τόπος, άλλως η online πλατφόρμα, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές παραγγελιοδοσίες σε συμβεβλημένες μαζί της επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα), όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης), προσφέροντας τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της (Καταναλωτές), εφόσον βρίσκονται εντός του Καταστήματος, να επωφεληθούν από το συνδυασμό ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας, ενίοτε δε και ειδικών προσφορών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και συνδυάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άμεση εξυπηρέτηση με την εν τοις πράγμασι λήψη της παραγγελίας τους και εξασφαλίζοντας την προστασία της υγείας τους.

(β) Κατάστημα: Η συμβεβλημένη με τη Servioapp επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία, ξαπλώστρες κλπ), οιασδήποτε εταιρικής μορφής, η οποία έχει συναινέσει να παρέχει στον Καταναλωτή και εγγεγραμμένο χρήστη της Servioapp τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας, συνδυάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άμεση εξυπηρέτηση, την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου καθώς και την προστασία της υγείας.

(γ) Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής της Serviο, και το οποίο επισκεπτόμενο οιαδήποτε από τις συμβεβλημένες με τη Serviο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα), έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών της Serviο και να προβεί σε ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία, λαμβάνοντας άμεσα την παραγγελία του και εξοικονομώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολύτιμο χρόνο ενώ συγχρόνως προστατεύει την υγεία του.

(δ) Λογαριασμός Χρήστη (User Account): Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που δημιουργεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp προκειμένου να πλοηγηθεί και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω της Servioapp, είτε ως Καταναλωτής είτε ως Κατάστημα.

(ε) QRcode: Ο προσωπικός κωδικός του εκάστοτε Καταστήματος, τον οποίο ο Καταναλωτής οφείλει να σκανάρει μέσω της συσκευής που διαθέτει, προκειμένου να έχει πρόσβαση στον κατάλογο του Καταστήματος/ Ξενοδοχείου, να δώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του.

(ζ) Servioapp Basket: Βρίσκεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και δίνει τη δυνατότητα  συγκέντρωσης στον Καταναλωτή των παραγγελιών που έχει δώσει στο εκάστοτε Κατάστημα μέσω της χρήσης της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Η ύπαρξη του Servioapp Basket θα υπάρχει στους Λογαριασμούς των Καταναλωτών προκειμένου να τηρούν ένα αρχείο με τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

(η) Servioapp feedback score: Βρίσκεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και δίνει στον Καταναλωτή τη δυνατότητα να αξιολογεί δημόσια και εγγράφως το εκάστοτε Κατάστημα, επηρεάζοντας ευμενώς ή δυσμενώς την τελική του βαθμολογία.

 

 1. Δημιουργία Λογαριασμού & Υπηρεσίες της Servioapp

Δεν απαιτείται η εγγραφή σας στην πλατφόρμα της προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και εν γένει για να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα της λειτουργικότητας της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, είτε μέσω του Lan/Wi-Fi Δικτύου του Καταστήματος, είτε όχι. Σε περίπτωση που είστε Καταναλωτής απαιτείται περαιτέρω η φυσική σας παρουσία σε οιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες με τη Servioapp επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα).

Περαιτέρω, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά emails (newsletters). Τα ενημερωτικά emails (newsletters) μπορείτε να τα λαμβάνετε κατόπιν της εγγραφής σας στις λίστες παραληπτών (mailing lists), οι οποίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου της Servioapp και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και των διεθνών συμβάσεων. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών emails (newsletters) κατόπιν της διαγραφής σας από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό email (newsletter) που σας αποστέλλεται.

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού παρέχει, κυρίως, τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Την παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας εντός των Καταστημάτων.
 • Την παροχή της δυνατότητας αξιολόγησης των Καταστημάτων.
 • Την παροχή της δυνατότητας τήρησης αρχείου με τις καταναλωτικές σας συνήθειες εντός των Καταστημάτων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αποκλειστικά έναν προσωπικό λογαριασμό στη Servioapp, είτε χειροκίνητα εισάγοντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων π.χ. Facebook. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα αντληθούν μέσω της χρήσης ενός Application Programming Interface (API), αλλά ενδέχεται να σας ζητηθεί να χορηγήσετε στη Servioapp πρόσθετες πληροφορίες προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες της Servioapp. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εισάγετε με οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή της Servioapp,  είτε απευθείας είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, και συμφωνείτε να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε εισάγει, είτε χειροκίνητα είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας εγγραφής και ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, η Servioapp θα σας στείλει e-mail επιτυχούς εγγραφής σας («E-mail Επιβεβαίωσης»).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό (user account). Δεσμεύεστε δε να ειδοποιείτε άμεσα τη Servioapp για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ακόμη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και την τυπική έξοδο σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Servioapp δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών της να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του προσωπικού σας λογαριασμού στη Servioapp.

Εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης της Servioapp πιστεύει ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει παραβιάσει τον κωδικό του προσωπικού του λογαριασμού στη Servioapp, οφείλει να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: Servioapp@gmail.com.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν μπορούν να διατηρούν περισσότερους του ενός λογαριασμούς.

 

 

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot), ή προγραμμάτων spider, crawler ή scraper.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω της Servioapp, δεν είναι αποκλειστικής χρήσης και προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση, επομένως δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Servioapp προς τούτο. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στη Servioapp, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Servioapp@gmail.com. Τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο της Servioapp  θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Servioapp ή/και το εκάστοτε Κατάστημα σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών σας που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού. Υπογραμμίζεται δε, ότι τυχόν ήδη καταβεβλημένα ποσά εκ μέρους σας δεν επιστρέφονται.

Η Servioapp έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης ενός προσωπικού λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών/εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα/ εφαρμογή της Servioapp. Καλείστε όμως να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στον δικτυακτό τόπο της Servioapp, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.

Κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων στον δικτυακό τόπο της Servioapp καλείστε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου, για την επεξεργασία αυτών. Πριν την παροχή της συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας τους και τους συνήθεις αποδέκτες των δεδομένων σας. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Επεξεργαζόμαστε κυρίως τα δεδομένα που μας παρέχονται από εσάς για την ορθή παροχή των υπηρεσιών μας καθώς και για στατιστικούς λόγους, ώστε να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα για την καταναλωτική συνήθεια ανά εστιατόριο, για να μελετήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων χρηστών καθώς και για την εύρεση των καταναλωτικών τάσεων, για να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και για να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ή/και για άλλες υπηρεσίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και εν γένει για λόγους μελέτης, έρευνας, ανάπτυξης και βελτίωσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής.

Η Servioapp δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό της τόπο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσής σας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Η Servioapp δύναται να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό της τόπο εφόσον:

– έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές της Servioapp κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στη δικτυακή της τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας).

Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς επεξεργάζονται από ασφαλή διακομιστή που βρίσκεται εντός του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Η Servioapp δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας/εφαρμογής. Servioapp εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Servioapp, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Servioapp σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της Servioapp, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε,  μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

 

 1. Χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών της Servioapp

Ο Καταναλωτής, με την είσοδο του στο Κατάστημα καλείται να σκανάρει μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει (laptop, tablet, smartphone) τον QRcode του Καταστήματος προκειμένου να έχει πρόσβαση στον κατάλογο του Καταστήματος, να δώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του. Το Κατάστημα καλείται να πατήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τo κουμπί επιβεβαίωσης (Confirmation Button) για να δηλώσει ότι αποδέχεται την παραγγελία από τον Καταναλωτή. Από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται η λήψη της παραγγελίας του Καταναλωτή από το Κατάστημα, ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου που έχει ορίσει το Κατάστημα εντός του οποίου ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του (απευθείας συνεννόηση καταστήματος και καταναλωτή). Με τη χρήση της εφαρμογής, παραιτείστε αυτόματα από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.10 του Νόμου 2251/1994 όπως ισχύει. Εάν δεν συμφωνείτε προς τούτο, παρακαλώ όπως απέχετε από τη χρήση της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Καταστημάτων περιλαμβάνουν ΦΠΑ, σε διαφορετική περίπτωση εναπόκειται στα Καταστήματα η υποχρέωση ενημέρωσης των Καταναλωτών για το αντίθετο.

Η Servioapp λειτουργεί αποκλειστικά ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσα στους Καταναλωτές και στα Καταστήματα, επομένως δεν διατελεί ενεργό ρόλο στις συναλλαγές των Καταναλωτών και των Καταστημάτων και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των Καταστημάτων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση από τα Καταστήματα, το επίπεδο των υπηρεσιών των Καταστημάτων, την εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και την αμεσότητα λήψης των παραγγελιών τους καθώς και τη διαδικασία της εν τοις πράγμασι συναλλαγής μεταξύ των Καταναλωτών και των Καταστημάτων. Ως εκ τούτου η Servioapp δεν είναι υπεύθυνη για τις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, την αναπροσαρμογή αυτών καθώς και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των Καταστημάτων έναντι των Καταναλωτών και όλων των ευθυνών και νόμιμων συνεπειών παραβίασης αυτών που απορρέουν από την υπάρχουσα συναλλακτική σχέση μεταξύ Καταστήματος και Καταναλωτή και βαρύνουν αποκλειστικά τα Καταστήματα. Οι αποδείξεις εκδίδονται απευθείας από το κατάστημα στον Καταναλωτή και η Servioapp δεν εμπλέκεται σε αυτό.

Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, τυχόν ήδη καταβεβλημένα ποσά εκ μέρους σας δεν επιστρέφονται.

 1. Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των Μερών

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και όσα προβλέπονται στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Συμφωνείτε ότι δεν θα ζητήσετε, συλλέξετε ή χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης άλλων εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp.

Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να περιορίσετε έναν άλλο κάτοχο λογαριασμού στη Servioapp από τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.

Δεν επιτρέπεται εσείς ο ίδιος, και δεν πρέπει να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλον την: (i) προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρος των παρεχόμενων από ή μέσω της Servioapp υπηρεσιών, όπως εφαρμόζονται, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο, (ii) τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο όπως ορίζεται στο  https://www.Servioappapp.com (iii) την απόπειρα για reverse compiling, αποσυναρμολόγηση, reverse engineering ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω της Servioapp, (iv) την πρόσβαση του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω της Servioapp υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις παρεχόμενες υπηρεσίες από ή μέσω της Servioapp ή την χρήση των παρεχόμενων από ή μέσω της Servioapp υπηρεσιών για άμεσο ανταγωνισμό μαζί της.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (και τους νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας) και τις διεθνείς συμβάσεις ενόσω έχετε πρόσβαση ή/και  χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Καθώς στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp παρέχονται περισσότερες από μία υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να αξιολογήσετε και να αποδεχθείτε συμπληρωματικούς όρους που απαιτούνται για την αλληλεπίδρασή σας με μια ή περισσότερες υπηρεσίες.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υποχρεώσεις της Servioapp περιορίζονται μόνο στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν διενέργεια πράξεων για λογαριασμό σας. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι θεμελιώνει οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και τη Servioapp, ή ορίζει το κάθε μέρος ως αντιπρόσωπο του άλλου, ούτε εξουσιοδοτεί κανένα μέρος να δεσμεύεται για λογαριασμό του άλλου μέρους.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης της της Servioapp, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο “Αποδέχομαι” και συνεχίζοντας την πλοήγησή σας ή/και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Servioapp, τεκμαίρεται αναμφισβήτητα ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις και συναινείτε, επιτρέπετε, συμφωνείτε και εγκρίνετε αυτές.

 1. Περιορισμός της Ευθύνης της Servioapp

Η Servioapp παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες μεσιτείας ανάμεσα στους Καταναλωτές και στα Καταστήματα και λειτουργεί ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσά τους. Ως εκ τούτου, η Servioapp δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην συναλλαγή μεταξύ του Καταναλωτή και του Καταστήματος και συνεπώς δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και δεν μπορεί να εγγυηθεί για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των Καταστημάτων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση από τα Καταστήματα, το επίπεδο των υπηρεσιών των Καταστημάτων, την εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και την αμεσότητα λήψης των παραγγελιών τους καθώς και τη διαδικασία της εν τοις πράγμασι συναλλαγής μεταξύ των Καταναλωτών και των Καταστημάτων.

Περαιτέρω, η Servioapp δεν είναι υπεύθυνη για τις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, την αναπροσαρμογή αυτών καθώς και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των Καταστημάτων έναντι των Καταναλωτών και όλων των ευθυνών και νόμιμων συνεπειών παραβίασης αυτών που απορρέουν από την μοναδική υπάρχουσα συναλλακτική σχέση μεταξύ Καταστήματος και Καταναλωτή και βαρύνουν αποκλειστικά τα Καταστήματα. Ως εκ τούτου, αποκλειστικά υπεύθυνα για τα ανωτέρω και για οποιαδήποτε τυχόν άλλη διαφορά προκύψει εξαιτίας ή εξ’ αφορμής των ανωτέρω, είναι τα Καταστήματα.

Η Servioapp δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υλικών και των συστατικών των προϊόντων που χρησιμοποιούν και διαθέτουν τα Καταστήματα στους Καταναλωτές ούτε για τον τρόπο παρασκευής και μαγειρέματος αυτών. Ως εκ τούτου, η  Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θανάτου, στομαχικών διαταραχών, αλλεργικών αντιδράσεων και γενικά επιπλοκών, συμπτωμάτων και αντιδράσεων που τυχόν προκύψουν από την κατανάλωση αυτών.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση και η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραγγελία που επιβεβαιωμένα έχει ληφθεί από το Κατάστημα δεν παραδοθεί στον Καταναλωτή.

Η Servioapp δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες τους. Ως εκ τούτου, η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον τρόπο και τον χρόνο εξυπηρέτησης των Καταναλωτών στα Καταστήματα.

Η Servioapp δεν εγγυάται για την νομιμότητα και την δικαιοπρακτική ικανότητα των εγγεγραμμένων χρηστών της. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα τα οποία εισάγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή της Servioapp και τα οποία συμφωνούν να διατηρούν και να ενημερώνουν επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Περαιτέρω, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (User Account) καθώς και για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του προσωπικού τους λογαριασμού στη Servioapp. Ακόμη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού και την τυπική έξοδο τους από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Servioapp δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών της να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Servioapp δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων καταλόγου, τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τα Καταστήματα, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστην ή πλήρωσαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστην ή πλήρωσαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης των Καταστημάτων ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο Κατάστημα (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες). Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Servioapp.

Η Servioapp δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί είτε ο Καταναλωτής είτε το Κατάστημα ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση της εφαρμογής της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, λαμβανομένου μάλιστα του όγκου του Διαδικτύου και των πληροφορίων που περιέχονται σε αυτό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της προβαίνουν στη χρήση της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική τους πρωτοβουλία και αφού προηγουμένως έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Η Servioapp, οι συνεργάτες και οι συνεταίροι της σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους τυχόν υποστείτε από την πλοήγηση και χρήση της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάθε ενέργεια ή παράλειψη σχετική με τα δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της προσωπικότητάς σας την ηθική και την αξιοπρέπειά σας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δηλώνουν με την αποδοχή των παρόντων όρων ότι απαλλάσσουν τη Servioapp από κάθε ευθύνη και απαίτηση ή αξίωση παντός είδους αποζημίωσης για ζημία που τυχόν υποστούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ή από την παραβίαση των παρόντων όρων από τρίτους. Η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ικανοποίηση των αξιώσεων και απαιτήσεων οιασδήποτε φύσης έναντι τρίτων που μπορεί να προκύψουν από την συναλλακτική σχέση Καταναλωτή και Καταστήματος, από την αντιγραφή ή απομίμηση του δικτυακού τόπου «www.Servioappapp.com», του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

Δεν υπάρχει εγγύηση για τη συνεχή και αδιάκοπη πρόσβαση στον δικτυακό τόπο «www.Servioappapp.com» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, δεδομένης της πιθανότητας παρεμπόδισης, ακόμη και εν μέρει, εξαιτίας τυχαίων περιστατικών ή και εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, η Servioapp δεν ευθύνεται για την προσωρινή διακοπή παροχής κάποιας υπηρεσίας που προσφέρεται ή που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής της καθώς και για παντός είδους ζημίες και δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από την τυχόν διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Servioapp, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η Servioapp βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Η Servioapp λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και λογικά  μέτρα για την υψηλή παροχή των υπηρεσιών της όμως δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες της δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η παροχή τους θα είναι αδιάληπτη. Ως εκ τούτου, η Servioapp δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η Servioapp, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή της και οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα/εφαρμογή, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας αποστέλλονται ή οι διακομιστές μέσω των οποίων οι ιστοσελίδες/εφαρμογές αυτές διατίθενται σε εσάς, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα. Η Servioapp δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα αυτών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκύψουν από ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα, βαρύνουν εσάς και σε καμία περίπτωση τη Servioapp.

Στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες ή λειτουργίες τρίτων, χαρακτηριστικά και σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και υπηρεσίες. Η Servioapp δεν ελέγχει καμία από τις ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες των τρίτων αυτών μερών και δεν γνωρίζει την ποιότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου των τρίτων αυτών μερών ούτε γνωρίζει εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ή όχι. Ρητά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες/εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες/εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη της Servioapp.

 

 1. Cookies

Η Servioapp μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα, και την ορθότερη παρουσίαση της ιστοσελίδας ενώ αποτελούν επιθυμητό και χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας.

 

Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Servioapp

Εγγυάστε ότι η χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υποβολής των πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, βίντεο, ήχου, αρχείων: (i) συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, (ii) δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (iii) δεν είναι προσβλητική, απρεπής, δυσφημιστική, άσεμνη, παράνομη, απειλητική, απεχθής, ή ακατάλληλη με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιοδήποτε υλικό το οποίο μεταδίδεται, αναρτάται ή υποβάλλεται δημόσια στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp από εσάς, θα θεωρείται (και η Servioapp θα το διαχειρίζεται ως) μη – εμπιστευτικό και δημόσιο.

Δια του παρόντος δεσμεύεστε όπως αποζημιώσετε τη Servioapp έναντι κάθε απώλειας, υποχρέωσης, δαπάνης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, νομικών εξόδων) που προκύψουν από τυχόν παράβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της από εσάς.

 

Η Servioapp κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλου του λογισμικού που αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας/εφαρμογής της (“Λογισμικό”).

 

Απαγορεύεται να: (i) τροποποιήσετε, μεταφράσετε, δημιουργήσετε ή  προσπαθήσετε να δημιουργήσετε παράγωγα αντίγραφα ή να αντιγράψετε το Λογισμικό ή την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, εν όλω ή εν μέρει, (ii) να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineering), αποσυναρμολόγηση ή  μετατροπή του κώδικα του Λογισμικού ή της ιστοσελίδας/εφαρμογής της σε μορφή source code, (iii) να διανείμετε, παραχωρήσετε άδεια, εκχωρήσετε, μοιραστείτε, προβείτε σε χρονομεριστική μίσθωση, πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας ή μεταφοράς με άλλο τρόπο του Λογισμικού της ή της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής προς όφελός σας.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp προστατεύεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά μυστικά και συμφωνείτε ότι η Servioapp κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και της εμφάνισης και της αισθητικής άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων (εγγεγραμμένων ή μη) της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, οποιαδήποτε βάση δεδομένων λειτουργεί από και για τη Servioapp καθώς και το σύνολο των σχεδίων, κειμένων και των γραφικών της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος, οι επιλογές και η διάταξή τους και κάθε μετάφραση του λογισμικού, ο εν λόγω πηγαίος κώδικας (source code) και το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των βοηθητικών εφαρμογών “applets” και των αρχείων script) θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Servioapp. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οποιουδήποτε τίτλου στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Servioapp ή η προσπάθεια διενέργειας τέτοιας πράξης, επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων της Servioapp.

 

Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο και με κανένα μέσο η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναμόρφωση, αποκάλυψη, αναδημοσίευση, παραλαβή, εμφάνιση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, ανάρτηση ή μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp ούτε επιτρέπεται η πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση της για τη δημιουργία άλλων έργων ή η εκμετάλλευσή της με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Servioapp. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Servioapp. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, τροποποίηση, αντιγραφή ή διανομή ή η χρήση οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Servioapp προς τούτο.

 

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στη Servioapp.

 

Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή παρέχονται στη Servioapp από πλευράς σας ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από τη Servioapp σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας/εφαρμογής της (καλούμενες ως «Ιδέες»), είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Servioapp καθώς και κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από αυτές.

 

 1. Σύνδεσμοι (LINKS) από και προς άλλες Διαδικτυακές Τοποθεσίες

Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για τη δική σας ευκολία.

Η Servioapp δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Servioapp σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων/εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές κατά άλλο τρόπο.

Η Servioapp δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή μας τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

 

 1. Blog – Status – Social Media

To Ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την ονομασία «Blog», είναι μορφή Ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.). Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο «Blog» το οποίο διατηρεί η Servioapp αποτελούν μία προσφορά προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η Servioapp αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» της Servioapp γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τους διαχειριστές του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων. Για να αναρτήσει κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης της Servioapp θα πρέπει πρώτα να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com το περιεχόμενο της ανάρτησης που επιθυμεί να κάνει, συνοδεύοντάς τo με κάποια φωτογραφία ή και εικόνα εάν το επιθυμεί. Η Servioapp δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σχετική ανάρτηση που επιθυμεί να κάνει ο αιτών. Οι χρήστες του «Blog» που διατηρεί η Servioapp, το χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν σε ευπρεπείς αναρτήσεις αναφορικά με την κατάστασή τους, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους, τα προϊόντα τους, τις ειδικές προσφορές τους και εν γένει με ό,τι τους αφορά και θέλουν να το κοινοποιήσουν και στους υπόλοιπους  εγγεγραμμένους χρήστες (Status). Η Servioapp δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της.

Εάν η Servioapp λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιας ανάρτησης ενός εγγεγραμμένου χρήστη της είναι παράνομο, άσεμνο, ανήθικο, κακόβουλο, μη ευπρεπές ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή της σχετικής ανάρτησης και σε απαγόρευση επόμενης δημοσίευσης στον συγκεκριμένο εγγεγραμμένο χρήστη που προέβη στην ανάρτηση αυτή. Το ίδιο δικαίωμα έχει στις ανωτέρω περιπτώσεις και αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία του Blog και του Servioapp Feedback Score.  Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι εγγεγραμμένοι χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν.

Η Servioapp συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση και η Servioapp δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

 

 1. Παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας, ηθελημένη ή μη, μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Servioapp να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του λογαριασμού σας στη Servioapp ενώ παράλληλα η Servioapp δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Servioapp δεν θα είναι υπεύθυνη για όλων των ειδών τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που εσείς παρέχετε και ότι χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Εάν παραβιάσετε το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή με άλλο τρόπο εκθέσετε σε κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά και ηθικά τη Servioapp, η Servioapp δικαιούται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση, ολικά ή μερικά, στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της και στις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας, ηθελημένη ή μη, δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη σας. Η  Servioapp θα διερευνήσει τα γεγονότα που πιθανώς σχετίζονται με την παραβίαση ή την απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας και εν συνεχεία δύναται να συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής που σχετίζεται με παραβάσεις τέτοιου είδους.

Η Servioapp θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε Αρχές επιβολής του Νόμου και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή που θα ζητήσει ή θα δώσει εντολή στη Servioapp να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης της Servioapp και κάθε συνεργάτη ή συνέταιρου της για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί λόγω παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Συμφωνείτε να διαφυλάξετε πλήρως τη Servioapp και κάθε συνεργάτη ή συνεταίρο της από οποιοδήποτε αδίκημα, αξίωση ή απαίτηση και να επιβαρυνθείτε για λογαριασμό της Servioapp με τυχόν δικαστικά και νομικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής καθώς και κατά την παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά την πλοήγηση σας και ενδεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της Servioapp, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, παραιτείστε από το δικαίωμά σας να συμμετέχετε σε τυχόν συλλογική αγωγή που ήθελε εγερθεί κατά της Servioapp.

Αν κάποιος εγείρει αξίωση εναντίον της Servioapp που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στη Servioapp, δηλώνετε ότι θα μας αποζημιώσετε και θα μας απαλλάξετε από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημία, απώλεια που τυχόν έχουμε υποστεί εμείς και οι συνεργάτες και συνεταίροι μας και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα που έχουμε ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Servioapp για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Servioapp για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Ιδιοκτήτες καταστημάτων

 

 1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp (www.Servioapp.com), μιας online πλατφόρμας που ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «SERVIOAPP I.K.E.» και με τα εξής στοιχεία (αρ. ΓΕΜΗ:150484512000) με έδρα ΣΟΛΩΜΟΥ 5 ΤΚ: 30027 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διαχειριστή αυτής Χρήστο Π. Ευθυμίου. Κύριος τομέας ενασχόλησης της εταιρείας αποτελεί ο χώρος της εστίασης. Συγκεκριμένα, η Servioapp λειτουργεί αποκλειστικά ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσα στους εγγεγραμμένους χρήστες της (Καταναλωτές) και στους συμβεβλημένους μαζί της χώρους μαζικής εστίασης (Καταστήματα), όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η Servioapp, μέσω της ιστοσελίδας/εφαρμογής της, μεσολαβεί προκειμένου να διευκολύνει τους Καταναλωτές στο κομμάτι της παραγγελιοδοσίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προβολή και προώθηση των συμβεβλημένων μαζί της επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα) και των υπηρεσιών τους. Εν κατακλείδι η Servioapp, στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων χρηστών της (Καταναλωτών) και στην προστασία της υγείας τους, προσφέρει στους Καταναλωτές – εφόσον βρίσκονται εντός του Καταστήματος και με τη χρήση ειδικών κωδικών – τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής παραγγελίας, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό πολύτιμο χρόνο και εξασφαλίζοντας την προστασία της υγείας τους.

Προκειμένου να πλοηγηθείτε στην online πλατφόρμα της Servioapp από τη συσκευή που διαθέτετε (πχ laptop, tablet, smartphone) και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, καλείστε να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσετε ότι τους αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο «Αποδέχομαι». Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλώ μην πλοηγήστε και μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω της Servioapp.

H Servioapp διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και διαφοροποίησης της παρούσας ιστοσελίδας/εφαρμογής και του περιεχομένου της σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο, ενημερώνοντάς σας σχετικά μέσω της ανάρτησης των τροποποιημένων όρων και του περιεχομένου στην παρούσα δικτυακή τοποθεσία. Οφείλετε πάντοτε να ελέγχετε προηγουμένως για ενδεχόμενες τροποποιήσεις και εφόσον τις αποδέχεστε, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”, συνεχίζετε την πλοήγησή σας στην πλατφόρμα και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλετε να απέχετε από την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών, και ότι είστε είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Καταστήματος είτε νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Καταστήματος.

Σημείωση: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

 1. Έννοιες και Ορισμοί

Σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ισχύουν τα παρακάτω:

(α) Servioapp (άλλως ιστοσελίδα/εφαρμογή/online πλατφόρμα): Ο διαδικτυακός τόπος, άλλως η online πλατφόρμα, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές παραγγελιοδοσίες σε συμβεβλημένες μαζί της επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα), όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης), προσφέροντας τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες της (Καταναλωτές), εφόσον βρίσκονται εντός του Καταστήματος, να επωφεληθούν από την ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία, ενίοτε δε και ειδικών προσφορών, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και συνδυάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άμεση εξυπηρέτηση με την εν τοις πράγμασι λήψη της παραγγελίας τους και εξασφαλίζοντας την προστασία της υγείας τους.

(β) Κατάστημα: Η συμβεβλημένη με τη Servioapp επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία, ξαπλώστρες κλπ), οιασδήποτε εταιρικής μορφής, η οποία έχει συναινέσει να παρέχει στον Καταναλωτή και εγγεγραμμένο χρήστη της Servioapp τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας, συνδυάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την άμεση εξυπηρέτηση, την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου καθώς και την προστασία της υγείας.

(γ) Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι εγγεγραμμένος χρήστης της εφαρμογής της Serviο, και το οποίο επισκεπτόμενο οιαδήποτε από τις συμβεβλημένες με τη Serviο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα), έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών της Serviο και να προβεί σε ηλεκτρονική παραγγελιοδοσία, λαμβάνοντας άμεσα την παραγγελία του και εξοικονομώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πολύτιμο χρόνο ενώ συγχρόνως προστατεύει την υγεία του.

(δ) Λογαριασμός Χρήστη (User Account): Ο ηλεκτρονικός λογαριασμός που δημιουργεί ο επισκέπτης της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp προκειμένου να πλοηγηθεί και να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω της Servioapp, είτε ως Καταναλωτής είτε ως Κατάστημα.

(ε) QRcode: Ο προσωπικός κωδικός του εκάστοτε Καταστήματος, τον οποίο ο Καταναλωτής οφείλει να σκανάρει μέσω της συσκευής που διαθέτει, προκειμένου να έχει πρόσβαση στον κατάλογο του Καταστήματος/ Ξενοδοχείου, να δώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του.

(ζ) Servioapp Basket: Βρίσκεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και δίνει τη δυνατότητα  συγκέντρωσης στον Καταναλωτή των παραγγελιών που έχει δώσει στο εκάστοτε Κατάστημα μέσω της χρήσης της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Η ύπαρξη του Servioapp Basket θα υπάρχει στους Λογαριασμούς των Καταναλωτών προκειμένου να τηρούν ένα αρχείο με τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

(η) Servioapp feedback score: Βρίσκεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και δίνει στον Καταναλωτή τη δυνατότητα να αξιολογεί δημόσια και εγγράφως το εκάστοτε Κατάστημα, επηρεάζοντας ευμενώς ή δυσμενώς την τελική του βαθμολογία.

 

 1. Δημιουργία Λογαριασμού & Υπηρεσίες της Servioapp

Δεν απαιτείται η εγγραφή σας στην πλατφόρμα της Servioapp προκειμένου να πλοηγηθείτε σε αυτήν.  Ωστόσο, απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και εν γένει για να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα της λειτουργικότητας της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται η σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, είτε μέσω του Lan/Wi-Fi Δικτύου του Καταστήματος, είτε όχι. Σε περίπτωση που είστε Καταναλωτής απαιτείται περαιτέρω η φυσική σας παρουσία σε οιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες με τη Servioapp επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα).

Περαιτέρω, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά emails (newsletters). Τα ενημερωτικά emails (newsletters) μπορείτε να τα λαμβάνετε κατόπιν της εγγραφής σας στις λίστες παραληπτών (mailing lists), οι οποίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου της Servioapp και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας αλλά και των διεθνών συμβάσεων. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών emails (newsletters) κατόπιν της διαγραφής σας από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό email (newsletter) που σας αποστέλλεται.

Η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού παρέχει, κυρίως, τις ακόλουθες δυνατότητες:

 • Την παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας εντός των Καταστημάτων.
 • Την παροχή της δυνατότητας αξιολόγησης των Καταστημάτων.
 • Την παροχή της δυνατότητας τήρησης αρχείου με τις καταναλωτικές σας συνήθειες εντός των Καταστημάτων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε αποκλειστικά έναν προσωπικό λογαριασμό στη Servioapp, είτε χειροκίνητα εισάγοντας τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων π.χ. Facebook. Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες θα αντληθούν μέσω της χρήσης ενός Application Programming Interface (API), αλλά ενδέχεται να σας ζητηθεί να χορηγήσετε στη Servioapp πρόσθετες πληροφορίες προτού αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή και στις υπηρεσίες της Servioapp. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εισάγετε με οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή της Servioapp,  είτε απευθείας είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, και συμφωνείτε να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε εισάγει, είτε χειροκίνητα είτε μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Τρίτων, η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Για να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό στη Servioapp, θα πρέπει είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Καταστήματος είτε κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς τούτο, να εισάγει ορισμένα δεδομένα, όπως ενδεικτικά, την πλήρη επωνυμία του Καταστήματος, την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως λχ εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ), την ταχυδρομική διεύθυνση του Καταστήματος,

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας εγγραφής και ανοίγματος προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, η Servioapp θα σας στείλει e-mail επιτυχούς εγγραφής σας («E-mail Επιβεβαίωσης»).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό (user account). Δεσμεύεστε δε να ειδοποιείτε άμεσα τη Servioapp για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας. Ακόμη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp ευθύνεστε αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και την τυπική έξοδο σας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Servioapp δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών της να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του προσωπικού σας λογαριασμού στη Servioapp.

Εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης της Servioapp πιστεύει ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο έχει παραβιάσει τον κωδικό του προσωπικού του λογαριασμού στη Servioapp, οφείλει να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατό αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Servioapp@gmail.com

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δεν μπορούν να διατηρούν περισσότερους του ενός λογαριασμούς.

 

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot), ή προγραμμάτων spider, crawler ή scraper.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω της Servioapp, δεν είναι αποκλειστικής χρήσης και προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση, επομένως δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Servioapp προς τούτο. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή τον προσωπικό σας λογαριασμό σας στη Servioapp, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση Servioapp@gmail.com. ΗΣτην περίπτωση που είστε Κατάστημα, η οικονομική εκκαθάριση μεταξύ του Καταστήματος και της Servioapp γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, εντός πάντα του ωραρίου λειτουργίας των Τραπεζών.

Απενεργοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό στη Servioapp, τα δεδομένα που έχετε εισάγει μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο της Servioapp  θα τύχουν διαχείρισης σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στη Servioapp δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Servioapp σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών σας που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του Λογαριασμού σας.

Η Servioapp έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης ενός προσωπικού λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών/εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα/ εφαρμογή της Servioapp. Καλείστε όμως να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στον δικτυακτό τόπο της Servioapp, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος.

Κατά την εισαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων στον δικτυακό τόπο της Servioapp καλείστε να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου, για την επεξεργασία αυτών. Πριν την παροχή της συγκατάθεσής σας, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον σκοπό της επεξεργασίας τους και τους συνήθεις αποδέκτες των δεδομένων σας. Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους ή/και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία τους καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αυτών. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

Επεξεργαζόμαστε κυρίως τα δεδομένα που μας παρέχονται από εσάς για την ορθή παροχή των υπηρεσιών μας καθώς και για στατιστικούς λόγους, ώστε να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα για την καταναλωτική συνήθεια ανά εστιατόριο, για να μελετήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των εγγεγραμμένων χρηστών καθώς και για την εύρεση των καταναλωτικών τάσεων, για να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και για να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, για να σας αποστείλουμε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (newsletters) ή/και για άλλες υπηρεσίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και εν γένει για λόγους μελέτης, έρευνας, ανάπτυξης και βελτίωσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής.

Η Servioapp δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό της τόπο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσής σας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

Η Servioapp δύναται να προβεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε στον δικτυακό της τόπο εφόσον:

– έχει λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος δικού σας ή άλλου φυσικού προσώπου,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη, διερεύνηση, διακρίβωση, βεβαίωση ή τη δίωξη εγκλημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων, ή

– η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για σκοπούς εθνικής ασφάλειας.

Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές της Servioapp κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στη δικτυακή της τοποθεσία. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο τύπος φυλλομετρητή (browser), διευθύνσεις IP, προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, πληροφορίες από cookies, ο πάροχος υπηρεσιών του Διαδικτύου σας, η γλώσσα, η ζώνη ώρας και η τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας).

Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εσάς επεξεργάζονται από ασφαλή διακομιστή που βρίσκεται εντός του Eυρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Η Servioapp δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας/εφαρμογής. Servioapp εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Servioapp, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της Servioapp σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της Servioapp, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε, μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

 

 1. Χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών της Servioapp

Ο Καταναλωτής, με την είσοδο του στο Κατάστημα καλείται να σκανάρει μέσω της ηλεκτρονικής συσκευής που διαθέτει (laptop, tablet, smartphone) τον QRcode του Καταστήματος προκειμένου να έχει πρόσβαση στον κατάλογο του Καταστήματος, να δώσει ηλεκτρονικά την παραγγελία του. Το Κατάστημα καλείται να πατήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τo κουμπί επιβεβαίωσης (Confirmation Button) για να δηλώσει ότι αποδέχεται την παραγγελία από τον Καταναλωτή. Από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται η λήψη της παραγγελίας του Καταναλωτή από το Κατάστημα, ξεκινάει και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου που έχει ορίσει το Κατάστημα εντός του οποίου ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του (απευθείας συνεννόηση καταστήματος και καταναλωτή). Με τη χρήση της εφαρμογής, παραιτείστε αυτόματα από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.10 του Νόμου 2251/1994 όπως ισχύει. Εάν δεν συμφωνείτε προς τούτο, παρακαλώ όπως απέχετε από τη χρήση της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους των Καταστημάτων περιλαμβάνουν ΦΠΑ, σε διαφορετική περίπτωση εναπόκειται στα Καταστήματα η υποχρέωση ενημέρωσης των Καταναλωτών για το αντίθετο.

Η Servioapp λειτουργεί αποκλειστικά ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσα στους Καταναλωτές και στα Καταστήματα, επομένως δεν διατελεί ενεργό ρόλο στις συναλλαγές των Καταναλωτών και των Καταστημάτων και ως εκ τούτου δεν εγγυάται για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των Καταστημάτων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση από τα Καταστήματα, το επίπεδο των υπηρεσιών των Καταστημάτων, την εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και την αμεσότητα λήψης των παραγγελιών τους καθώς και τη διαδικασία της εν τοις πράγμασι συναλλαγής μεταξύ των Καταναλωτών και των Καταστημάτων. Ως εκ τούτου η Servioapp δεν είναι υπεύθυνη για τις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, την αναπροσαρμογή αυτών καθώς και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των Καταστημάτων έναντι των Καταναλωτών και όλων των ευθυνών και νόμιμων συνεπειών παραβίασης αυτών που απορρέουν από την υπάρχουσα συναλλακτική σχέση μεταξύ Καταστήματος και Καταναλωτή και βαρύνουν αποκλειστικά τα Καταστήματα.

Σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, η οικονομική εκκαθάριση μεταξύ του Καταστήματος και της Servioapp θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, και πάντα εντός του ωραρίου λειτουργίας των Τραπεζών.

 

 1. Υποχρεώσεις & Δικαιώματα των Μερών

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και όσα προβλέπονται στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και στις διεθνείς συμβάσεις.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Συμφωνείτε ότι δεν θα ζητήσετε, συλλέξετε ή χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς πρόσβασης άλλων εγγεγραμμένων χρηστών της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp.

Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να περιορίσετε έναν άλλο κάτοχο λογαριασμού στη Servioapp από τη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και δεν πρέπει να ενθαρρύνετε ή να διευκολύνετε την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου.

Δεν επιτρέπεται εσείς ο ίδιος, και δεν πρέπει να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε άλλον την: (i) προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρος των παρεχόμενων από ή μέσω της Servioapp υπηρεσιών, όπως εφαρμόζονται, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης ή με οποιονδήποτε τρόπο, (ii) τη χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο όπως ορίζεται στο  https://www.Servioapp.com (iii) την απόπειρα για reverse compiling, αποσυναρμολόγηση, reverse engineering ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται από ή μέσω της Servioapp, (iv) την πρόσβαση του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω της Servioapp υπηρεσιών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις παρεχόμενες υπηρεσίες από ή μέσω της Servioapp ή την χρήση των παρεχόμενων από ή μέσω της Servioapp υπηρεσιών για άμεσο ανταγωνισμό μαζί της.

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία (και τους νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας) και τις διεθνείς συμβάσεις ενόσω έχετε πρόσβαση ή/και  χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Καθώς στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp παρέχονται περισσότερες από μία υπηρεσίες, μπορεί να σας ζητηθεί να αξιολογήσετε και να αποδεχθείτε συμπληρωματικούς όρους που απαιτούνται για την αλληλεπίδρασή σας με μια ή περισσότερες υπηρεσίες.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι υποχρεώσεις της Servioapp περιορίζονται μόνο στην παροχή υπηρεσιών μεσιτείας και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν διενέργεια πράξεων για λογαριασμό σας. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν προορίζεται ή θεωρείται ότι θεμελιώνει οποιονδήποτε συνεταιρισμό ή κοινοπραξία ανάμεσα σε εσάς και τη Servioapp, ή ορίζει το κάθε μέρος ως αντιπρόσωπο του άλλου, ούτε εξουσιοδοτεί κανένα μέρος να δεσμεύεται για λογαριασμό του άλλου μέρους.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης της της Servioapp, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο “Αποδέχομαι” και συνεχίζοντας την πλοήγησή σας ή/και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Servioapp, τεκμαίρεται αναμφισβήτητα ότι αποδέχεστε τις τροποποιήσεις και συναινείτε, επιτρέπετε, συμφωνείτε και εγκρίνετε αυτές.

 

 1. Περιορισμός της Ευθύνης της Servioapp

Η Servioapp παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες μεσιτείας ανάμεσα στους Καταναλωτές και στα Καταστήματα και λειτουργεί ως Τρίτος – Διαμεσολαβητής («Facilitator») ανάμεσά τους. Συγκεκριμένα, η  Servioapp μεσολαβεί προκειμένου να διευκολύνει τους Καταναλωτές στο κομμάτι της ηλεκτρονικής παραγγελιοδοσίας εντός του Καταστήματος ενώ παράλληλα συμβάλλει στην προβολή και προώθηση των συμβεβλημένων μαζί της επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Καταστήματα) και των υπηρεσιών τους.

Ως εκ τούτου, η Servioapp δεν διατελεί ενεργό ρόλο στην συναλλαγή μεταξύ του Καταναλωτή και του Καταστήματος και συνεπώς δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και δεν μπορεί να εγγυηθεί για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής των Καταστημάτων, τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται προς κατανάλωση από τα Καταστήματα, το επίπεδο των υπηρεσιών των Καταστημάτων, την εξυπηρέτηση των Καταναλωτών και την αμεσότητα λήψης των παραγγελιών τους καθώς και τη διαδικασία της εν τοις πράγμασι συναλλαγής μεταξύ των Καταναλωτών και των Καταστημάτων.

Περαιτέρω, η Servioapp δεν είναι υπεύθυνη για τις τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στους καταλόγους των Καταστημάτων, την αναπροσαρμογή αυτών καθώς και για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων των Καταστημάτων έναντι των Καταναλωτών και όλων των ευθυνών και νόμιμων συνεπειών παραβίασης αυτών που απορρέουν από την μοναδική υπάρχουσα συναλλακτική σχέση μεταξύ Καταστήματος και Καταναλωτή και βαρύνουν αποκλειστικά τα Καταστήματα. Ως εκ τούτου, αποκλειστικά υπεύθυνα για τα ανωτέρω και για οποιαδήποτε τυχόν άλλη διαφορά προκύψει εξαιτίας ή εξ’ αφορμής των ανωτέρω, είναι τα Καταστήματα.

Η Servioapp δεν ευθύνεται για την ποιότητα, τις ιδιότητες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των υλικών και των συστατικών των προϊόντων που χρησιμοποιούν και διαθέτουν τα Καταστήματα στους Καταναλωτές ούτε για τον τρόπο παρασκευής και μαγειρέματος αυτών. Ως εκ τούτου, η  Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θανάτου, στομαχικών διαταραχών, αλλεργικών αντιδράσεων και γενικά επιπλοκών, συμπτωμάτων και αντιδράσεων που τυχόν προκύψουν από την κατανάλωση αυτών.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση και η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραγγελία που επιβεβαιωμένα έχει ληφθεί από το Κατάστημα δεν παραδοθεί στον Καταναλωτή .

Η Servioapp δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες τους. Ως εκ τούτου, η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τον τρόπο και τον χρόνο εξυπηρέτησης των Καταναλωτών στα Καταστήματα.

Η Servioapp δεν εγγυάται για την νομιμότητα και την δικαιοπρακτική ικανότητα των εγγεγραμμένων χρηστών της. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα τα οποία εισάγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην εφαρμογή της Servioapp και τα οποία συμφωνούν να διατηρούν και να ενημερώνουν επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Περαιτέρω, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (User Account) καθώς και για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του προσωπικού τους λογαριασμού στη Servioapp. Ακόμη, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του προσωπικού τους λογαριασμού και την τυπική έξοδο τους από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Servioapp δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων χρηστών της να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Servioapp δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) των Καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων καταλόγου, τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τα Καταστήματα, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστην ή πλήρωσαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστην ή πλήρωσαν οι εγγεγραμμένοι χρήστες, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, (βαριάς) αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης των Καταστημάτων ή ευθύνης που αποδίδεται (πλήρως ή μερικώς) στο Κατάστημα (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη, τους πράκτορες, εκπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες). Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Servioapp.

Η Servioapp δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί είτε ο Καταναλωτής είτε το Κατάστημα ή οποιοσδήποτε τρίτος από τη χρήση της εφαρμογής της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, λαμβανομένου μάλιστα του όγκου του Διαδικτύου και των πληροφορίων που περιέχονται σε αυτό. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της προβαίνουν στη χρήση της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική τους πρωτοβουλία και αφού προηγουμένως έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Η Servioapp, οι συνεργάτες και οι συνεταίροι της σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους τυχόν υποστείτε από την πλοήγηση και χρήση της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής και που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με κάθε ενέργεια ή παράλειψη σχετική με τα δικαιώματα πνευματικής σας ιδιοκτησίας, το δικαίωμα της προσωπικότητάς σας την ηθική και την αξιοπρέπειά σας.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες δηλώνουν με την αποδοχή των παρόντων όρων ότι απαλλάσσουν τη Servioapp από κάθε ευθύνη και απαίτηση ή αξίωση παντός είδους αποζημίωσης για ζημία που τυχόν υποστούν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων, ή από την παραβίαση των παρόντων όρων από τρίτους. Η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ικανοποίηση των αξιώσεων και απαιτήσεων οιασδήποτε φύσης έναντι τρίτων που μπορεί να προκύψουν από την συναλλακτική σχέση Καταναλωτή και Καταστήματος, από την αντιγραφή ή απομίμηση του δικτυακού τόπου «www.Servioapp.com» ,του περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού.

Δεν υπάρχει εγγύηση για τη συνεχή και αδιάκοπη πρόσβαση στον δικτυακό τόπο «www.Servioapp.com» και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτού, δεδομένης της πιθανότητας παρεμπόδισης, ακόμη και εν μέρει, εξαιτίας τυχαίων περιστατικών ή και εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας. Κατά συνέπεια, η Servioapp δεν ευθύνεται για την προσωρινή διακοπή παροχής κάποιας υπηρεσίας που προσφέρεται ή που είναι προσβάσιμη μέσω της εφαρμογής της καθώς και για παντός είδους ζημίες και δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από την τυχόν διακοπή ή καθυστέρηση στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Servioapp, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Η Servioapp βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Η Servioapp λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και λογικά  μέτρα για την υψηλή παροχή των υπηρεσιών της όμως δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες της δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η παροχή τους θα είναι αδιάληπτη. Ως εκ τούτου, η Servioapp δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Η Servioapp, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή της και οι υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής ή οποιαδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα/εφαρμογή, τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας αποστέλλονται ή οι διακομιστές μέσω των οποίων οι ιστοσελίδες/εφαρμογές αυτές διατίθενται σε εσάς, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα. Η Servioapp δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα αυτών. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή υπηρεσιών, που ενδέχεται να προκύψουν από ιούς ή άλλα κακόβουλα δεδομένα, βαρύνουν εσάς και σε καμία περίπτωση τη Servioapp.

Στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοσελίδων/εφαρμογών τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες ή λειτουργίες τρίτων, χαρακτηριστικά και σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε τρίτους δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και υπηρεσίες. Η Servioapp δεν ελέγχει καμία από τις ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες των τρίτων αυτών μερών και δεν γνωρίζει την ποιότητα, το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου των τρίτων αυτών μερών ούτε γνωρίζει εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις ή όχι. Ρητά αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Servioapp δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες/εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με αυτούς τους δικτυακούς τόπους, ιστοσελίδες/εφαρμογές και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και πρωτοβουλία και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη της Servioapp.

 

 1. Cookies

Η Servioapp μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και δεν λαμβάνουν γνώση ούτε προκαλούν βλάβη οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή σας. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα, και την ορθότερη παρουσίαση της ιστοσελίδας ενώ αποτελούν επιθυμητό και χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση της διαδικτυακής κυκλοφορίας.

 

Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας.

 

 1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Servioapp

Εγγυάστε ότι η χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υποβολής των πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, βίντεο, ήχου, αρχείων: (i) συμμορφώνεται με την κείμενη ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, (ii) δεν παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, (iii) δεν είναι προσβλητική, απρεπής, δυσφημιστική, άσεμνη, παράνομη, απειλητική, απεχθής, ή ακατάλληλη με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιοδήποτε υλικό το οποίο μεταδίδεται, αναρτάται ή υποβάλλεται δημόσια στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp από εσάς, θα θεωρείται (και η Servioapp θα το διαχειρίζεται ως) μη – εμπιστευτικό και δημόσιο.

Δια του παρόντος δεσμεύεστε όπως αποζημιώσετε τη Servioapp έναντι κάθε απώλειας, υποχρέωσης, δαπάνης και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, νομικών εξόδων) που προκύψουν από τυχόν παράβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της από εσάς.

 

Η Servioapp κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλου του λογισμικού που αποτελεί μέρος της ιστοσελίδας/εφαρμογής της (“Λογισμικό”).

 

Απαγορεύεται να: (i) τροποποιήσετε, μεταφράσετε, δημιουργήσετε ή  προσπαθήσετε να δημιουργήσετε παράγωγα αντίγραφα ή να αντιγράψετε το Λογισμικό ή την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, εν όλω ή εν μέρει, (ii) να προβείτε σε ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineering), αποσυναρμολόγηση ή  μετατροπή του κώδικα του Λογισμικού ή της ιστοσελίδας/εφαρμογής της σε μορφή source code, (iii) να διανείμετε, παραχωρήσετε άδεια, εκχωρήσετε, μοιραστείτε, προβείτε σε χρονομεριστική μίσθωση, πώληση, ενοικίαση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας ή μεταφοράς με άλλο τρόπο του Λογισμικού της ή της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής προς όφελός σας.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp προστατεύεται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις ευρεσιτεχνίες, τα εμπορικά μυστικά και συμφωνείτε ότι η Servioapp κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών ονομασιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και της εμφάνισης και της αισθητικής άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων (εγγεγραμμένων ή μη) της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, οποιαδήποτε βάση δεδομένων λειτουργεί από και για τη Servioapp καθώς και το σύνολο των σχεδίων, κειμένων και των γραφικών της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος, οι επιλογές και η διάταξή τους και κάθε μετάφραση του λογισμικού, ο εν λόγω πηγαίος κώδικας (source code) και το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των βοηθητικών εφαρμογών “applets” και των αρχείων script) θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Servioapp. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οποιουδήποτε τίτλου στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Servioapp ή η προσπάθεια διενέργειας τέτοιας πράξης, επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων της Servioapp.

 

Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο και με κανένα μέσο η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναμόρφωση, αποκάλυψη, αναδημοσίευση, παραλαβή, εμφάνιση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, ανάρτηση ή μετάδοση του υλικού που διατίθεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp ούτε επιτρέπεται η πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση της για τη δημιουργία άλλων έργων ή η εκμετάλλευσή της με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Servioapp. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Servioapp. Διαφορετικά, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, τροποποίηση, αντιγραφή ή διανομή ή η χρήση οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Servioapp προς τούτο.

 

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου ανήκει στη Servioapp.

 

Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή παρέχονται στη Servioapp από πλευράς σας ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από τη Servioapp σχετικά με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας/εφαρμογής της (καλούμενες ως «Ιδέες»), είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Servioapp καθώς και κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέει από αυτές.

 

 

 1. Σύνδεσμοι (LINKS) από και προς άλλες Διαδικτυακές Τοποθεσίες

Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για τη δική σας ευκολία.

Η Servioapp δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων/εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες/εφαρμογές οι οποίες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Servioapp σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων/εφαρμογών στις οποίες παραπέμπει ή συνδέεται με αυτές κατά άλλο τρόπο.

Η Servioapp δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή μας τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

 

 1. Blog – Status – Social Media

To Ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την ονομασία «Blog», είναι μορφή Ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.). Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο «Blog» το οποίο διατηρεί η Servioapp αποτελούν μία προσφορά προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της και δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Η Servioapp αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» της Servioapp γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τους διαχειριστές του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων. Για να αναρτήσει κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης της Servioapp θα πρέπει πρώτα να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com το περιεχόμενο της ανάρτησης που επιθυμεί να κάνει, συνοδεύοντάς τo με κάποια φωτογραφία ή και εικόνα εάν το επιθυμεί. Η Servioapp δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σχετική ανάρτηση που επιθυμεί να κάνει ο αιτών. Οι χρήστες του «Blog» που διατηρεί η Servioapp, το χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Servioapp έχουν την δυνατότητα να προβαίνουν σε ευπρεπείς αναρτήσεις αναφορικά με την κατάστασή τους, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους, τα προϊόντα τους, τις ειδικές προσφορές τους και εν γένει με ό,τι τους αφορά και θέλουν να το κοινοποιήσουν και στους υπόλοιπους  εγγεγραμμένους χρήστες (Status). Η Servioapp δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες της.

Εάν η Servioapp λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιας ανάρτησης ενός εγγεγραμμένου χρήστη της είναι παράνομο, άσεμνο, ανήθικο, κακόβουλο, μη ευπρεπές ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή της σχετικής ανάρτησης και σε απαγόρευση επόμενης δημοσίευσης στον συγκεκριμένο εγγεγραμμένο χρήστη που προέβη στην ανάρτηση αυτή. Το ίδιο δικαίωμα έχει στις ανωτέρω περιπτώσεις και αναφορικά με την ύπαρξη και λειτουργία του Blog και του Servioapp Feedback Score.  Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι εγγεγραμμένοι χρήστες να αναρτούν/δημοσιεύουν.

Η Servioapp συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική της σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση και η Servioapp δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

 

 1. Παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η απόπειρα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας, ηθελημένη ή μη, μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Servioapp να οδηγήσει σε απενεργοποίηση του λογαριασμού σας στη Servioapp ενώ παράλληλα η Servioapp δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Servioapp δεν θα είναι υπεύθυνη για όλων των ειδών τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που εσείς παρέχετε και ότι χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Εάν παραβιάσετε το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή με άλλο τρόπο εκθέσετε σε κίνδυνο ή εκθέσετε νομικά και ηθικά τη Servioapp, η Servioapp δικαιούται να σας απαγορεύσει την πρόσβαση, ολικά ή μερικά, στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της και στις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Οιαδήποτε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας, ηθελημένη ή μη, δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη σας. Η  Servioapp θα διερευνήσει τα γεγονότα που πιθανώς σχετίζονται με την παραβίαση ή την απόπειρα παραβίασης εκ μέρους σας και εν συνεχεία δύναται να συνεργαστεί με τις δυνάμεις της Αστυνομίας ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής που σχετίζεται με παραβάσεις τέτοιου είδους.

Η Servioapp θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε Αρχές επιβολής του Νόμου και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή που θα ζητήσει ή θα δώσει εντολή στη Servioapp να κοινοποιήσει την ταυτότητα ή να εντοπίσει τον παραβάτη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης της Servioapp και κάθε συνεργάτη ή συνέταιρου της για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί λόγω παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

Συμφωνείτε να διαφυλάξετε πλήρως τη Servioapp και κάθε συνεργάτη ή συνεταίρο της από οποιοδήποτε αδίκημα, αξίωση ή απαίτηση και να επιβαρυνθείτε για λογαριασμό της Servioapp με τυχόν δικαστικά και νομικά έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, της ασφάλειας της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής καθώς και κατά την παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των δικαιωμάτων τρίτων μερών κατά την πλοήγηση σας και ενδεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ εσάς και της Servioapp, θα πρέπει να προηγηθεί προσπάθεια διευθέτησής της σε φιλικό επίπεδο.

Σε αντίθετη περίπτωση, οι σχετικές αξιώσεις μπορούν να εγερθούν εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και τα Δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης τυχών διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο.

Σε κάθε περίπτωση, παραιτείστε από το δικαίωμά σας να συμμετέχετε σε τυχόν συλλογική αγωγή που ήθελε εγερθεί κατά της Servioapp.

Αν κάποιος εγείρει αξίωση εναντίον της Servioapp που αφορά όμως δική σας πράξη ή παράλειψη, περιεχόμενο ή πληροφορίες που εσείς έχετε παράσχει στη Servioapp, δηλώνετε ότι θα μας αποζημιώσετε και θα μας απαλλάξετε από όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και ότι θα αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημία, απώλεια που τυχόν έχουμε υποστεί εμείς και οι συνεργάτες και συνεταίροι μας και ότι θα καταβάλλεται εντόκως τυχόν έξοδα που έχουμε ήδη κάνει (συμπεριλαμβανομένων των νομικών αμοιβών) που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της αξίωσης που εγέρθηκε εσφαλμένα κατά ημών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα, συμφωνείτε ότι το τμήμα της διάταξης αυτής θα διαχωριστεί από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

 1. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Servioapp για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Servioapp για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

©2024 Servioapp ΙΚΕ. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Πατήστε εδώ για εταιρικά στοιχεία

Log in with your credentials

Forgot your details?