Διαχειρίσου τον κατάλογό σου και τις παραγγελίες σου ηλεκτρονικά.

Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. 1. Προοίμιο

Η παρούσα ιστοσελίδα/εφαρμογή ανήκει και διαχειρίζεται από την  εταιρεία με την επωνυμία «SERVIOAPP I.K.E.» και με τα εξής στοιχεία (αρ. ΓΕΜΗ:150484512000) με έδρα ΣΟΛΩΜΟΥ 5 ΤΚ: 30027 ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διαχειριστή αυτής Χρήστο Π. Ευθυμίου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp (www.Servioapp.com) και της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ή εκείνων που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής, ενδέχεται να καταχωρείτε επιμέρους πληροφορίες και στοιχεία που άπτονται των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να προστατεύουμε το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων, προβαίνοντας σε επεξεργασία μόνο όσων έχουμε συλλέξει νομίμως από εσάς.  Ενδεικτικά, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρει αναλυτικά τον τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, το σκοπό της επεξεργασίας τους, τον τρόπο της επεξεργασίας και της διαχείρισής τους, το χρονικό διάστημα διατήρησής τους καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Παρακαλώ έχετε υπόψη σας ότι η παρούσα Συμφωνία ισχύει μόνο για δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα/ εφαρμογή της Servioapp και όχι για δεδομένα που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου.

Αναλυτικότερα, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί :

 • Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς.
 • Tι ισχύει για τα «cookies». Τι είναι τα «cookies».
 • Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Πού επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Για πόσο χρόνο έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Υποχρέωση Ρητής Συγκατάθεσης για προωθητικές ενέργειες/ενημερώσεις.
 • Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να διατηρείτε ενημερωμένα τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Γιατί συνδεόμαστε με άλλες ιστοσελίδες/ μέσα επικοινωνίας.
 • Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Πού και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Δήλωση Ηλικίας: Για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών, θα πρέπει να δηλώσετε ρητά ότι είστε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η πλοήγηση και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp (www.Servioapp.com) υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp.

Για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που εισάγετε, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης μας, συμπληρώνοντας τα σχετικά τετραγωνίδια «Αποδέχομαι». Εφόσον δεν αποδέχεστε, εν όλω ή εν μέρει, την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης μας, θα πρέπει να απέχετε από την πλοήγηση και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας/εφαρμογής της Servioapp.

 

 • ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ

 

Ενδέχεται να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα που να σας αφορούν με την εγγραφή σας σε μια από τις υπηρεσίες μας, με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεστε σε επαφή μαζί μας, όπως με μέσα επικοινωνίας, σχολιάζοντας σε ιστολόγια, αναρτήσεις ή άρθρα που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας, λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς ή σε ειδικές προσφορές, με εγγραφή στις ειδικές προσφορές ή άλλες ενημερώσεις (Newsletters), συμμετέχοντας σε ομάδες ερευνών ή συμπληρώνοντας έρευνες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παράσχετε ξεχωριστά τη ρητή συγκατάθεσή σας να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον συγκεκριμένο κάθε φορά σκοπό, σημειώνοντας ανάλογα το πλαίσιο που σας υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας.

Δηλώνουμε ότι η ιστοσελίδα/εφαρμογή μας είναι σύμφωνη με την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων και ως εκ τούτου συλλέγουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα, ώστε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε ορθά τις υπηρεσίες μας.

Για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη Servioapp καλείστε να εισάγετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα:

Α) Ως Καταναλωτής θα πρέπει να εισάγετε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Β) Ως Κατάστημα θα πρέπει, είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Καταστήματος είτε κάποιο νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο προς τούτο, να εισάγει ορισμένα δεδομένα, όπως ενδεικτικά, την πλήρη επωνυμία του Καταστήματος, την κατηγορία στην οποία υπάγεται η επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως λχ εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ, ξενοδοχείο, ξαπλώστρες), την ταχυδρομική διεύθυνση του Καταστήματος, τον αριθμό του κινητού και σταθερού τηλεφώνου του Καταστήματος, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Καταστήματος, το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ του Καταστήματος. Eπιπλέον, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να εισάγει και δικά του προσωπικά δεδομένα, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το ονοματεπώνυμό του, το αποδεικτικό έγγραφο της εξουσίας εκπροσώπησης του Καταστήματος που διαθέτει, τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.

Άλλου είδους πληροφορίες που συλλέγουμε, σε περίπτωση που είστε Καταναλωτής, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τοποθεσία σας, οι καταναλωτικές σας τάσεις για κατηγορίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως λχ εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και λοιπά καταστήματα εστίασης) και οι καταναλωτικές σας συνήθειες.

Εκτός από τα προσωπικά σας στοιχεία και δεδομένα, συλλέγονται αυτόματα τεχνικά δεδομένα στους διακομιστές μας από τον περιηγητή σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε με τις ως άνω αναφερθείσες αυτόματες μεθόδους μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή (“Συσκευή”) που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε με την εφαρμογή και τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της συσκευής σας (περιλαμβανομένου του αναγνωριστικού αριθμού μονάδας συσκευής), την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας και το είδος της συσκευής του κινητού σας τηλεφώνου, τον πάροχο του Internet ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, τον αριθμό τηλεφώνου των συσκευών σας, ιστορικό και κριτήρια αναζήτησης, απαντήσεις σας σε έρευνες, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις εφαρμογές που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της συσκευής σας, ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων του ιστότοπου της Servioapp, τη διεύθυνση IP σας και το λειτουργικό σας σύστημα, πληροφορίες από cookies, το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας και την τοποθεσία σας μέσω της τεχνολογίας GPS (ή άλλης παρόμοιας).

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν προορίζονται να συσχετιστούν ή να ταυτοποιηθούν  με τα άτομα που αφορούν, αλλά η φύση τους είναι τέτοια ώστε, μέσω επεξεργασίας και συσχετισμού με δεδομένα που τηρούνται από τρίτα μέρη, επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.  Αυτή η κατηγορία των δεδομένων συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP ή domain names υπολογιστών χρηστών που συνδέονται στο διαδίκτυο, URI (Ενιαίο Αναγνωριστικό Πόρων) πηγών που έχουν αναζητηθεί, την ώρα αναζήτησης, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για να τεθεί η αναζήτηση στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, λάθος, κλπ) και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην λειτουργία του συστήματος και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.  Αυτά τα δεδομένα χρειάζονται μόνο για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών για τη χρήση της σελίδας και για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και διαγράφονται αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί η επεξεργασία.  Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν προς εξακρίβωση ευθύνης σε περίπτωση υποθετικού ηλεκτρονικού εγκλήματος κατά της ιστοσελίδας.

 

Δυνάμεθα να συλλέξουμε πληροφορίες, ακόμη και όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστοσελίδες, υπηρεσίες και εφαρμογές τρίτων μερών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp, και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

 

 

 • ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ «COOKIES»; TI EINAI TA «COOKIES»;

 

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία που έχουν σταλεί από εμάς στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, στα οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα/εφαρμογή μας. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως τα cookies για να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε τις υπηρεσίες μας. Με τον τρόπο αυτό συλλέγουμε δεδομένα  που εμπίπτουν στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Τα cookies μας βοηθούν να θυμηθούμε ποιος είστε και άλλες πληροφορίες σε σχέση με τις επισκέψεις σας. Μπορούν να βοηθήσουν στην παράθεση πληροφοριών σε μια ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.

Η χρήση ενημερωτικών cookies (τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα μόνιμα στον υπολογιστή του χρήστη και εξαφανίζονται όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης κλείνει) είναι αυστηρώς περιορισμένη στο να μεταφέρει ενημερωτικά αναγνωριστικά (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς προερχόμενους από τον διακομιστή) που είναι αναγκαία ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση στην ιστοσελίδα.  Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν σε περιπτώσεις όπως στο να θυμηθείτε ξανά το όνομα χρήστη σας για την επόμενη επίσκεψη, στο να καταλάβουμε πώς επικοινωνείτε με τις υπηρεσίες μας, στο να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας βάσει αυτών των πληροφοριών και στο να μην επιτρέπουμε την απόκτηση των προσωπικών σας αναγνωριστικών δεδομένων από τρίτους.

Κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπο θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο τα cookies που εξυπηρετούν ανάγκες λειτουργίας της Ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι αναγκαία για την εμφάνιση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της Ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας.

 

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Δεσμευόμαστε πως όποτε μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Δίκαιο περί απορρήτου, και για τους σκοπούς που παρατίθενται στην παρούσα Πολιτική, στις φόρμες πληροφοριών που συμπληρώνετε, σε οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και στις σελίδες ή στα ηλεκτρονικά μηνύματα που συνδέονται με τις φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων.

Σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων : Οι βασικοί σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας είναι: 1) η ορθή παροχή των υπηρεσιών μας, 2) η παροχή διαχειριστικών ειδοποιήσεων και επικοινωνιών, 3) η αποστολή ενημερωτικών εντύπων (newsletters) και εν γένει για προωθητικές ενέργειες, 4) η παροχή στοχευμένων πληροφοριών, 5) η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μέσω ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων διαδραστικών μέσων,  6) για ελέγχους πιστοποίησης και ταυτότητας, 7) για τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, 8) για διοικητικούς και νομικούς σκοπούς, 9) για αντιπαραβολή δεδομένων και διαγραφή διπλών καταχωρήσεων, 10) για στατιστικές και εμπορικές αναλύσεις καθώς και για διαφημιστικές πληροφορίες, 11) για ανάπτυξη, έλεγχο και διατήρηση συστημάτων, 12) για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών ώστε να βελτιστοποιηθούν οι μελλοντικές συναλλαγές μαζί σας, για παράδειγμα αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, 13) για ό,τι απαιτείται από το νόμο ή σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή εξωδικαστική επίλυση διαφορών και 14) για οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτούς τους σκοπούς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά  σας δεδομένα σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς που απαριθμούνται στην ενότητα με τίτλο «σε ποιόν θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα».

 

Εξατομίκευση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας και στόχευση διαφημίσεων: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω cookies όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να διαμορφώνουμε μια εικόνα επί των ενδιαφερόντων σας.  Ενδέχεται τότε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε ότι σας έχουμε αποστείλει διαφημιστικά μηνύματα και γενικά ότι δεν χάνετε προσφορές και πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν επίσης, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων της Servioapp από τις διατάξεις του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου, από τρίτους εξωτερικούς μας συνεργάτες, ήτοι συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρίες, για να διαφημιστούν τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες ή προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων σε εσάς όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες τρίτων και διαδικτυακές υπηρεσίες.  Αυτό ονομάζεται στόχευση διαφημίσεων  ή διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος (advert targeting or interest-based advertising).

Σχόλια και απόψεις που έχουν καταχωρηθεί στις διαδικτυακές υπηρεσίες μας :  επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα σχόλιο ή μια άποψή σας σε κάποιο ιστολόγιο ή άρθρο που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές μας υπηρεσίες, ενδέχεται (χωρίς όμως να υποχρεούμαστε) να δημοσιεύουμε το σχόλιο διαδικτυακά ή εκτός δικτύου προκειμένου να διαφημίσουμε τις ενέργειες και υπηρεσίες μας.  Θα μπορούμε να συλλέξουμε το όνομά σας ή το όνομα χρήστη που θα απεικονίζονται δίπλα από το σχόλιό σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τα οποία με ξεχωριστή σας συγκατάθεση θα δημοσιεύονται, και τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε σχέση με το σχόλιό σας.

Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας : Όταν κάνετε περιήγηση στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας και κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας μέσω κινητής τηλεφωνίας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, την εταιρεία προέλευσης και το μοντέλο της συσκευής τηλεφώνου, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας και λεπτομέρειες του δικτυακού κέντρου, και θα συνδέσουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Θα αποθηκεύσουμε τη γλώσσα της συσκευής σας, τη γλώσσα των εφαρμογών και τη χώρα.  Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μέσω των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να διαχειριζόμαστε την υπηρεσία μας μέσω κινητού τηλεφώνου.

Δημοσκοπήσεις πελατών : Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε για την γνώμη σας σε σχέση με της υπηρεσίες μας και για τους διαγωνισμούς στους οποίους έχετε δηλώσει συμμετοχή. Όταν πραγματοποιούμε έρευνα αγοράς ή δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τα συγκεκριμένα cookies με την απάντησή σας.

Κυρίως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες, και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (Newsletters) και πληροφορίες για εκδηλώσεις, διαγωνισμούς ή και άλλες υπηρεσίες για τις οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρεστε, όπως επίσης και για λόγους στατιστικούς, δημοσκόπησης και έρευνας.  Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με τους ακόλουθους λόγους:

(α)       ώστε να σας παρέχουμε το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, να μπορούμε να επιβεβαιώνουμε και να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

(β)       ώστε να επιβεβαιώνουμε ότι το περιεχόμενο των παρεχομένων υπηρεσιών παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για την συσκευή σας και να σας παρουσιάζουμε περιεχόμενο και υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, στα ενδιαφέροντά σας και στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, και σχετίζονται με πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(γ)        ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες για υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς ή οι οποίες θεωρούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν (σύμφωνα με τις δηλωθείσες προτιμήσεις σας).  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην ιστοσελίδα μας.

 

(δ)       ώστε να εκτιμούμε και να προβλέπουμε ποιες πληροφορίες ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν ή να σχετίζονται με εσάς.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(ε)        ώστε να δημιουργούμε αξιόπιστα επιστημονικά συμπεράσματα, να πραγματοποιούμε δημοσκοπήσεις, για λόγους στατιστικής και έρευνας. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην ιστοσελίδα μας.

(στ)      ώστε να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες και να αντιμετωπίζουμε παράπονα, σχόλια ή προβλήματα που δύναται να έχετε σε σχέση με τη χρήση σας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς.

(ζ)        ώστε να προλαμβάνουμε, να εντοπίζουμε και να ερευνούμε παράνομες δραστηριότητες, παραβιάσεις τυχόν συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και εμάς και απειλές στην ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Γι’ αυτόν τον σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες για τον τρόπο που συνδέεστε στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(η)       ώστε να δημιουργούμε συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες και στατιστικές αναλύσεις οι οποίες αφορούν εσάς και απορρέουν από τις καταχωρήσεις σας στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συνοπτικά, χρησιμοποιούμε κυρίως τα στοιχεία και δεδομένα που μας παρέχονται από εσάς προκειμένου να οδηγηθούμε σε ασφαλή στατιστικά συμπεράσματα, να διαμορφώσουμε σαφή εικόνα για την καταναλωτική συνήθεια ανά γεωγραφική περιοχή και ανά Κατάστημα, να μελετήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά των Καταναλωτών καθώς τις καταναλωτικές τάσεις, να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες και να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες, να σας αποστείλουμε ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα, δελτία και πληροφορίες σχετικά με γεγονότα ή/και άλλες υπηρεσίες οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, και εν γένει για λόγους μελέτης, έρευνας και ανάπτυξης και βελτίωσης της εφαρμογής της Servioapp και των υπηρεσιών που προσφέρει ή που είναι διαθέσιμες μέσω αυτής. Γι’ αυτό το σκοπό θα χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς με την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το σχετικό πλαίσιο (πολιτική opt-in) στην ιστοσελίδα μας.

Διαφήμιση Καταστήματος: Δεδομένου ότι είστε Κατάστημα, συμφωνείτε ότι μας επιτρέπετε, για λόγους προώθησης των υπηρεσιών σας, να διαφημίσουμε το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε την επωνυμία σας, το λογότυπο και το εμπορικό σας σήμα στα υλικά δημοσιότητας μας ή μάρκετινγκ και ως εκ τούτου μας χορηγείτε όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται προς τούτο, όπως αναλυτικά ορίζεται στη μεταξύ μας υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

 • ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας εντός του Καταστήματος, μέρος ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που έχετε εισάγει στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp μεταβιβάζονται στο εκάστοτε Κατάστημα, με σκοπό την προσήκουσα ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας. Τα Καταστήματα δεσμεύονται να χειρίζονται τα δεδομένα σας ως εμπιστευτικά και να τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη και ορθή εκτέλεση της ηλεκτρονικής σας παραγγελίας.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε δεδομένα, όπως συζητείται κατωτέρω, αλλά δεν θα τα πωλήσουμε σε διαφημιστές ή τρίτα .  Προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας, χρειάζεται να μας παράσχετε την ρητή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το πλαίσιο που υποδεικνύεται στην ιστοσελίδα μας.

Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια μας, τηρουμένων πάντοτε των υποχρεώσεων της εταιρίας μας από τις διατάξεις του ν. 4624/2019, του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και των ισχυόντων Κανονισμών διαδικτυακού απορρήτου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε τρίτους οι οποίοι εργάζονται για την ιστοσελίδα/εφαρμογή μας και τα διαδικτυακά μας μέσα.  Συνεργαζόμαστε με συγκεκριμένα αξιόπιστα τρίτα μέρη (για παράδειγμα, παρόχους εξυπηρέτησης πελατών και ΙΤ, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών) που μας βοηθούν να παρέχουμε, βελτιώνουμε, προστατεύουμε και να προωθούμε τις υπηρεσίες μας.  Τα συγκεκριμένα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας μόνο για να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και θα παραμένουν υπεύθυνα για τον τρόπο που χειρίζονται τα στοιχεία σας βάσει δικών μας οδηγιών.

Νόμος & Τάξη : Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη σε περίπτωση που είναι ευλόγως απαραίτητο, όπως: (α) σε περίπτωση που ζητηθεί από το Νόμο, με δικαστική εντολή ή απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια, κρατική, νομική, αστυνομική, διοικητική, ή κανονιστική Αρχή, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους (β) για να προστατεύσουμε οποιοδήποτε άτομο από θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό, (γ) για να αποτρέψουμε απάτη ή καταστρατήγηση δικαιωμάτων των χρηστών μας, ή (δ) για έννομη προάσπιση των δικαιωμάτων  ιδιοκτησίας μας που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας.

 

 

 • ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Οι servers μας βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («»). Κατά τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να μεταφερθούν, επεξεργαστούν και αποθηκευτούν σε προορισμό εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Κατά τις ενέργειές μας αυτές, επιβεβαιώνουμε ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων σας.

Κάποια κράτη, εκτός ΕΟΧ, ενδέχεται να μην έχουν επαρκείς νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ή να έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.  Παρέχοντας σε εμάς Προσωπικά σας Στοιχεία, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη τα οποία λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

Δεδομένα σας επίσης αποθηκεύονται τοπικά στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας. Όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε βρίσκονται αποθηκευμένα στους υπολογιστές μας,  σε αποθηκευτικό νέφος και / ή σε διακομιστές τρίτων μερών που μας παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρετητή δεδομένων υπό τον έλεγχό μας. Σας εγγυόμαστε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

 • ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη διαγραφή τους, και για μέγιστη περίοδο .  Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πάντα σύμφωνη με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επίσης εάν κατόπιν έγγραφου αιτήματος από εσάς, αποστέλλοντας ένα σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com μας το ζητήσετε θα διαγράψουμε ή καταστρέψουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας έχετε παράσχει.  Αλλά παρακαλώ σημειώστε : (1) ότι μπορεί να υπάρξει μια περίοδος αδράνειας ενώ διαγράφονται αυτά τα στοιχεία από τους διακομιστές μας και τις βάσεις δεδομένων μας, και (2) ενδέχεται να διατηρήσουμε όσα από αυτά τα στοιχεία  είναι αναγκαία για να είμαστε σύμφωνοι με τις νομικές υποχρεώσεις μας, προς επίλυση νομικών διαφορών ή για να εφαρμόσουμε ισχύουσες συμβάσεις μας.  Έχετε υπόψη σας, ότι ακολουθούμε την Αρχή Ελαχιστοποίησης Δεδομένων, και επομένως, ζητάμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε στο ελάχιστο δυνατό προσωπικά στοιχεία, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας αδιάκοπα.

Με την απενεργοποίηση του προσωπικού σας λογαριασμού στη Servioapp, καλείστε να αποδεχτείτε συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”ότι στοιχεία και δεδομένα που έχετε ήδη εισάγει στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και αφορούν στις παραγγελίες που έχετε δώσει ως Καταναλωτής και έχετε λάβει ως Κατάστημα θα παραμείνουν και θα διατηρούνται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας για στατιστικούς λόγους και για λόγους έρευνας των καταναλωτικών συνηθειών και τάσεων ανά γεωγραφική περιοχή και ανά Κατάστημα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε όπως μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com

 

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις (newsletters) ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, τα οποία θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Αυτά συμπεριλαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες υπηρεσίες, άρθρα, βελτιώσεις, ειδικές προσφορές, διαγωνισμούς, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, και διαφημιστικές / προωθητικές ενέργειες  προϊόντων και υπηρεσιών.  Η ιστοσελίδα/εφαρμογή μας βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί αυστηρή πολιτική  περί λήψης ρητής συγκατάθεσης ως προς την αποστολή τέτοιου είδους ενημερώσεων, επιλέγοντας εσείς το πλαίσιο που επισημαίνεται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών emails (newsletters) κατόπιν της διαγραφής σας από την υπηρεσία αυτή, κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε ενημερωτικό email (newsletter) που σας αποστέλλεται.

 

 

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούμε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο  Servioapp@gmail.com

Έχετε το δικαίωμα να επανεξετάζετε, να διορθώνετε, να διαγράφετε, να αιτείσθε τον περιορισμό της επεξεργασίας (όπου αυτό είναι δυνατό)  και εν γένει να ενημερώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο ανησυχείτε ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε δεν είναι σωστά, μόνον εσείς κατόπιν αιτήματός σας στην ομάδα μας Εξυπηρέτησης Πελατών, θα δύνασθε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία ώστε να τα τροποποιήσουμε κατόπιν των υποδείξεών σας.  Εάν προτιμάτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος («email») στο Servioapp@gmail.com και εμείς θα διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, κατόπιν των υποδείξεών σας.

 

Είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που εισάγετε με οιονδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp και συμφωνείτε να διατηρείτε και να ενημερώνετε επιμελώς τα στοιχεία και δεδομένα που έχετε εισάγει ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

 

 

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Διατηρούμε τις κατάλληλες διαφυλάξεις ώστε να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των στοιχείων που μας έχετε παράσχει. Έχουμε εγκαταστήσει τεχνολογία και μέσα ασφάλειας τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σε σχέση με εσάς. Επίσης ακολουθούμε τις διαδικασίες ασφάλειας που απαιτούνται βάσει των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου, οι οποίοι καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποδέσμευση οποιωνδήποτε στοιχείων μας έχετε παράσχει καθώς και μέτρα σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση.  Επιθυμούμε να είστε σίγουροι πως διαθέτουμε μία ομάδα ειδικά για να διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να πραγματοποιεί δοκιμές για τυχόν αδυναμίες.

Έχετε υπόψη σας, ότι όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) κωδικό που να σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία των παρεχόμενων υπηρεσιών, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για να διατηρήσετε τον κωδικό απόρρητο.  Εάν ο κωδικός έχει κλαπεί ή άλλως ενδέχεται να έχει χρησιμοποιηθεί κακοβούλως, είναι δικής σας η ευθύνη να μας ενημερώσετε άμεσα για περαιτέρω ενέργεια. Εάν υποπέσει στην αντίληψη σας ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί τον κωδικό του προσωπικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα/εφαρμογή της Servioapp χωρίς την έγκρισή σας, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα αποστέλλοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com.

 

Η Servioapp βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για να σας διαθέσει την ιστοσελίδα/εφαρμογή της και τις υπηρεσίες που προσφέρονται ή που είναι προσβάσιμες μέσω αυτής. Η Servioapp λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λογικά  μέτρα για την υψηλή παροχή των υπηρεσιών της όμως δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες της δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η παροχή τους θα είναι αδιάληπτη. Ως εκ τούτου, η Servioapp έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και λογικά  μέτρα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες που τυχόν υποστείτε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων της ιστοσελίδας/εφαρμογής της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

 

 • ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΔΕΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ / ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Οι υπηρεσίες μας μπορεί να περιλαμβάνουν υπερσυνδέσμους (hyperlinks) σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε ή/και λειτουργούν υπό άλλους οργανισμούς. Οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και cookies, και σας επισημαίνουμε να τις διαβάσετε.  Ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία όταν τα παρέχετε στις συγκεκριμένες άλλες εταιρείες ή συλλέγονται από αυτές μέσω cookies.  Δεν ελέγχουμε ούτε εγκρίνουμε οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε στοιχεία, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες βρίσκονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτών των ιστοσελίδων ή για τις πολιτικές απορρήτου που ακολουθούν.

Εάν μας ακολουθήσετε ή έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω κάποιας από τις σελίδες μας σε πλατφόρμες μέσων επικοινωνίας ή κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών, όπως το Instagram, το Facebook, το Twitter, και το Youtube, τα στοιχεία που θα παράσχετε θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους, καθώς και στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 

 • ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Εάν λάβει χώρα η συμμετάσχουμε σε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των περιουσιακών μας στοιχείων, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ως μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας.  Θα σας (για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε καταχωρήσει) για κάθε τέτοια συμφωνία και θα σας παραθέσουμε τις επιλογές σας κατά περίπτωση. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρασχεθείσες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό και θα δημοσιοποιούμε την πιο πρόσφατη εκδοχή της στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας.  Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα ισχύει αποκλειστικά μόλις η επικαιροποιημένη Πολιτική Απορρήτου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα/εφαρμογή μας. Σας προτείνουμε να επισκέπτεστε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, ώστε να είστε ενήμεροι για όλες τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Εάν κάποια αναθεώρηση μειώνει ή μεταβάλει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανανεώσετε τις παρεχόμενες συναινέσεις σας στο πλαίσιο του ποιες είναι οι δυνατότητές μας και πώς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 

 • ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Servioapp για οποιοδήποτε θέμα και για οτιδήποτε επιθυμείτε να δηλώσετε ή να καταγγείλετε. Περαιτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Servioapp για να υποβάλλετε αίτημα διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε εισάγει στον παρόντα δικτυακό τόπο, περιορισμού της επεξεργασίας τους, εναντίωσης στην επεξεργασία τους, πρόσβασης σε αυτά καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο Servioapp@gmail.com

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε καταγγελία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σας γνωστοποιούμε ότι Αρμόδια Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, με Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 64 75 600 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

©2024 Servioapp ΙΚΕ. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Πατήστε εδώ για εταιρικά στοιχεία

Log in with your credentials

Forgot your details?